Boală


Seringa s-a umplut de sânge
care ţâşneşte
în sufletele reci,
făcând îngerii să se zbată
în culcuşul lor
de durere.
Doctorul pune diagnosticul
cu scrisul lui ilizibil
pe un petec
de hârtie mototolită.

No comments: