Fără dată


Orice lucru nu este numai el în sine ci şi un simbol al altui lucru. Când privim lumea, privim o mulţime de simboluri ce se cer descifrate şi unificate mental pentru pentru dezvăluirea marelui mister.

Esenţa unui lucru este în centrul său. Centrul este locul unde se unifică toate lucrurile şi îşi descoperă punctele comune.

Descifrarea lumii este o operaţie în aceeaşi măsură matematică şi filozofică – un algoritm unde totul trebuie să fie exact, chiar dacă aparent totul pare vag, lipsit de logică. Logică, intuiţie, analiză şi sinteză, abstractizare şi generalizare, toate sunt absolut indispensabile procesului de descifrare a simbolisticii lumii.

Labirintul – lumea.

Centrul labirintului – o concentraţie de esenţe spre care converg toate lucrurile.

Ce acţionează în sfera labirintului – forţa centrifugă sau forţa centripetă?

No comments: