Iubirea noastră nu începe cu A


Iubirea noastră nu începe cu A
pe când inorogii sălbatici
alergau pe câmpii
noi nu eram decât
gândul negândit
al sângelui lor
risipit pe omături
şi tu şi eu…
o luptă neîntreruptă,
crispată
de a ne naşte
când nimeni nu ne cere
tensiunea degetelor
încleştate pe firul poveştii
şi sub noi
abisul flămând
de tot ce-i nenăscut.
neliniştiţi
tremurăm la început
de febra luminii
şi ne acoperim zgribuliţi apoi
cu umbra unui mormânt.

No comments: