Ochii tăi


Vreau să m-afund
În adâncul ochilor tăi
Ca un submarin al iubirii curate,
Să explorez
Lumi necunoscute,
Visuri neştiute
De nimeni pe pământ.
Vreau să mă-mbăt
De parfumul algelor
Gândurilor tale,
Să mă desfăt
Alergând după balena conştiinţei
Frământate.
Iubind
Fiecare peştişor rătăcit
Printre nisipurile mişcate de curenţi
Ale sufletului tău
Iubind
Cu adierea brizei răcoroase
Ale fiinţei mele,
Cu pescăruşii purtaţi în zbor
Deasupra apelor învolburate,
Întreg infinitul fiinţei tale,
Iubindu-l
Fiindcă-n acel ocean te regăsesc
Pe tine
În toată frumuseţea
Tinereţii,
Dragostei
Si speranţei.

No comments: