17 iulie 2002


La întrebarea „de ce” toţi fug şi se ascund pe sub mese, pe sub scaune, care pe unde apucă. Îşi astupă urechile cu feţele de masă. Se leagănă ca nişte copii cretini şi bolborosesc cuvinte fără înţeles sau murmură cântece de grădiniţă:

UN ELEFANT

SE LEGĂNA...

No comments: